هویت بصری چهره یک برند است، این هویت شامل تمامی عناصر بصری می گردد که مشتری در برخورد با یک سازمان  یا فرد با آن مواجه می شود و یک برند با آنها به مشتری یادآوری می گردد. حال این هویت بصری برند در میان پزشکان باعث ایجاد حس اعتماد و حرفه‌ای بودن پزشک، در ذهن بیماران می‌شود. تاثیر اولیه قدرتمند و در عین حال جذاب و ماندگار در ذهن بیماران مهمترین عاملی است که در خلق هویت بصری باید مد نظر قرار گیرد. دست یابی به این مهم تنها از طریق خلق هویتی خلاقانه، اثر بخش، کارا و متناسب با تخصص پزشک امکان پذیز است. در طراحی این عناصر حفظ تعهد و حرکت در مسیر استراتژی برند باعث ایجاد عناصری متناسب با شخصیت، ارزش های برند و در عین حال همراستا و هماهنگ با یکدیگر و تخصص پزشک می گردد.

عناصر هویت بصری عبارتند از:

لوگو ، اوراق اداری ، رابط گرافیکی وب سایت ، بیلبورد ، پوستر ، بروشور و کاتالوگ